Økonomisk støtte til prosjektet

Fond for lyd og bilde
I 2003 fikk Bergen Barokk en produksjonsstøtte på kr 30 000,00 til prosjektet med å spille inn CD med kantater av Telemann. Dette utløste et relativt langvarig arbeid med å fullfinansiere innspillingen og først høsten 2005 lå alt til rette for å spille inn, produsere og utgi den.

Meltzerfondet, Universitetet i Bergen og Norges Forskningsråd.
Innspillingsprosjektets ambisjonsnivå var allerede lagt da Toccata Classics erklærte sin vilje om samarbeid rundt hele kantateserien, forutsatt at prosjektet kunne finansieres med eksterne midler.
Hele saken skjøt fart da Meltzerfondet i mars 2006 bidro med kr 300 000,00 til prosjektet ved Hans Knut Sveen, Frode Thorsen, Nils Gilje og Wencke Ophaug.
I juli ble prosjektet (ved Frode Thorsen) tilkjent ytterligere finansiering med kr 117 000,00 til innspilling og webutvikling.
Midlene blir administrert ved underdir. Kathryn Bousman, Griegakademiet, Insitutt for musikk.
Univ. i Oslo og Norges Musikkhøgskole
Finansiell støtte er også tilkjent Wencke Ophaug, UiO og Mona Julsrud, NMH til forskning og kunstnerisk utvikling.

Bergen kommune og Norsk kulturråd
Bergen Barokk mottar i 2005/2006 drifts- og ensemblestøtte fra Bergen kommune og Norsk kulturråd. Disse midlene har representert bærebjelken i ensemblets utvikling generelt kunstnerisk og til satsing på et godt, men lite fremført repertoar som Harmonischer Gottes-Dienst representerer.

Legg igjen en kommentar