Produksjonsstøtte fra Meltzerfondet

Prosjektet fikk i dag kr 250 000,00 i støtte fra Meltzerfondet, UiB. Dette gir grunnlag for innspilling av volum 8 og 9 i serien.