Språk og fonetikk

Språkprosjektet ledes av Wencke Ophaug. Det er delt inn i to hoveddeler, coaching og forskning (se undersider til høyre). To masterstudenter ved Ilos/UiO er også med på prosjektet: Bendik Flomstad og Frøydis Nordland.