CV til Wencke Ophaug

bilde av Wencke2
Wencke Ophaug er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for Litteratur, Områdestudier og europeiske Språk (ILOS), UiO, hvor hun underviser i tysk grammatikk, fonetikk og intonasjon.

Hun er i tillegg timelærer ved Norges Musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo (Operahøgskolen), der hun underviser i generell, tysk, britisk- og amerikansk sanguttale.

Hun har studert tysk, engelsk, religionshistorie og tok i 1999 doktorgraden i sangfonetikk. Ophaug forsker innen faget sanguttale, og har utarbeidet flere kompendier til bruk i undervisningen. Hun holder ofte foredrag over emner knyttet til dette faget, og har også publisert vitenskapelige artikler.

Hun har de siste årene også fungert som coach i sanguttale for sangere på plateinnspillinger.

Linker til hennes hjemmesider:

Sangfonetikk: http://folk.uio.no/wophaug
ILOS: http://www.hf.uio.no/ilos/om-instituttet/ansatte/vit/wophaug.xml

CURRICULUM VITAE

Utdanning

 • 1976 Artium fra Hartvig Nissen Gymnas, Oslo, musikklinje.
 • 1977 – 86 Cand. philol. med hovedfag i tysk ved Universitetet i Oslo, mellomfag i tysk ved Universitetet i Bergen, grunnfag i engelsk ved Universitetet i Oslo, mellomfag i religionshistorie ved Universitetet i Oslo.
 • 1989 – 91 15 vekttall fonetikk ved Universitetet i Trondheim, i disiplinene generell fonetikk, akustisk fonetikk og eksperimentell fonetikk.
 • 1994 6 mnd opphold ved Den Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm, med opplæring i sangstemmens fysiologi og akustikk og i bruk av sangsyntese, ved professor i musikkakustikk Johann Sundberg, og opplæring i spektrogramlesing ved professor i fonetikk, Gunnar Fant.
 • 1999 – Dr.art i fonetikk ved Institutt for Lingvistiske Fag (ILF), Universitetet i Oslo.

Yrkeserfaring

Stillinger
 • 1986 – 88 Halv stilling som lærer i tysk, engelsk og religionshistorie ved Norsk Skigymnas i Bærum.
 • 1986 – 97 Timelærer ved Germanistisk Institutt, Universitetet i Oslo med undervisning i tysk fonetikk, intonasjon, konversasjon, og grammatikk.
 • 1988 – Timelærer ved Norges Musikkhøgskole i generell, engelsk (britisk og amerikansk) og tysk fonetikk for sangstudentene.
 • 1990 – 97 Stipendiat ved Institutt for Lingvistiske Fag (ILF). Arbeid med dr.art-graden, i tillegg undervisning i ”semesteremne i fonetikk” (generell, akustisk og auditiv fonetikk for lingvistikkstudenter).
 • 1997 – 2000 Midlertidig amanuensis ved Germanistisk Institutt (arbeidsoppgaver som under).
 • 2000 – Fast stilling som førsteamanuensis ved «Germanistisk Institutt», senere del av nytt storinstitutt «Institutt for litteratur, områdestudier og språk» (Ilos), Universitetet i Oslo. Underviser i tysk fonetikk, intonasjon, grammatikk på bachelor og masternivå.
 • 2003 – Timelærer ved Kunsthøgskolen i Oslo (Khio), avd. for opera, generell, engelsk (britisk og amerikansk) og tysk fonetikk for sangstudentene. I tillegg språkkonsulent for engelske (britiske og amerikanske) og tyske operaoppsetninger:
  • 2000: Humperdinck ”Hänsel und Gretel”
  • 2001: Britten: ”A midsummer night`s dream”
  • 2002: Strauss: “Elektra”. Innledningen.
  • Hindemith: ”Mathis der Maler”. Større utdrag
  • 2003: Menotti: «The telephone» og «The old maid and the thief»
  • 2003: Beethoven: «Fidelio». Større utdrag.
  • 2004: Johnson, Tom: The four note opera
  • 2005: Freelance som språkkonsulent/sangfonetiker for sangere:
   • bassbaryton Njål Sparbo under innstudering av Schuberts ”Winterreise”, konsert i Drammen (1998).
   • baryton Per Vollestad i Schuberts ”Die schöne Müllerin” ,konsert ved Norges Musikkhøgskole (1997)
   • sopran Helene Wold ved et par anledninger, bl.a. i forbindelse med planlagt CD-utgivelse.
   • mannskoret Gli Scapoli ved CD-innspilling, Max Reger-musikk, Vanguard Classics (1994)
   • koret Ginnungagap ved innspilling av CD-en ”cor”, Pro Musika (2001/2002)
   • sopran Isa Katharina Gericke ved CD-innspilling, «Waldabendlust», Simax Classics (2003)
   • sopran Mona Julsrud ved CD-innspilling, G.P.Telemanns «Harmonischer Gottes-Dienst, Toccata Classics, 2006
Publikasjoner:
 • Ophaug, Wencke (1986). Eine kontrastive phonologische Analyse zwischen der deutschen Hochlautung und der Stadtmundart von Bergen. Der Konsonantismus und einige Sonderprobleme. Hovedoppgave ved Germanistisk Institutt, Universitetet i Oslo, 1986.
 • Ophaug, Wencke (1986). Probleme in Verbindung mit einer Korrekten Aussprache der Deutschen Kontinuanten (sch-Laut) und (ich-Laut) bei Schülern aus Bergen. Mit Empfehlungen für den Deutschunterricht.. Språk og språkundervisning 1986;19(4):35-41
 • Ophaug, Wencke (1999). Vowel Migration and Equalisation in Classical Singing. A Formant-based Acoustic and Perceptual Study of German and Norwegian Long Vowels in Speech and Singing. Doktoravhandling ved Universitetet i Oslo, (ISSN 0806-3222)
 • Ophaug, Wencke (2002). The Vowel-like Lateral in German. A contrastive acoustic comparison of German and Norwegian prevocalic and postvocalic laterals.: Universitetet i Oslo, Germanistisk Institutt, Arbeitsberichte des Germanischen Instituts der Universität Oslo.
Foredrag:
 • Ophaug, Wencke (1993). Intra- og interlinguale akustiske og auditive analyser av tysk/norsk tale/sang. [Vitenskapelig foredrag]. Högre musikakustiska seminarier, Kungliga Tekniska Högskolan, Institutionen för talöverföring och musikakustik, Stockholm 1993
 • Ophaug, Wencke (1997). Er sangeren virkelig tysk? [Vitenskapelig foredrag]. Sångseminarium, Högre musikakustiska seminarier, Kungliga Tekniska Högskolan, Institutionen för talöverföring och musikakustik, Stockholm 1997
 • Ophaug, Wencke (1997). Hvorfor er det så vanskelig å forstå teksten i klassisk sang? [Vitenskapelig foredrag]. Norsk Forening for Språkvitenskap (NFS) , HF, UiO, 1997
 • Ophaug, Wencke (1997). Vokalutjevning i klassisk sang [Vitenskapelig foredrag]. Forum on Speech Science, NTNU, Trondheim 1997
 • Ophaug, Wencke (1999). The Sonorous Vowel-like Lateral in German in Syllable-final Positition [Vitenskapelig foredrag], selvvalgt emne ved doktorgrad, UiO
 • Ophaug, Wencke (1999). Why is Singing Special? [Vitenskapelig foredrag], oppgitt emne ved doktorgrad, UiO
 • Ophaug, Wencke (2000). I hvilken grad kan norske sangere bruke vokalkvaliteter fra norsk når de synger tysk og allikevel høres tyske ut? [Vitenskapelig foredrag]. Den profesjonelle stemmen, et nordisk seminar om stemmeforskning, Norges Musikkhögskole, 2000
 • Ophaug, Wencke (2003). Egner tysk seg dårlig som sangspråk? Hvorfor hører man at sangeren er norsk når han synger på tysk? [Vitenskapelig foredrag]. Masterclass med foredrag, Griegakademiet, UiB; 28.03.2003 – 29.03.2003
 • Ophaug, Wencke (2003). Sense og nonsense i resitasjon og sang. Hvordan transkriberer jeg lydene? Muligheter og begrensninger ved bruk av lydskriftsystemet IPA. [Vitenskapelig foredrag]. Seminar med komposisjonsstudenter; 25.09.2003 – 25.09.2003
 • Ophaug, Wencke (2004). Deutsch wird so gesprochen wie es geschrieben wird. Warum diese Aussage nicht für Deutsche und schon gar nicht für Norweger stimmt. [Vitenskapelig foredrag]. Sprachen in Kontrast; Germanistisk Institutt, UiO, 02.12.2004 – 13.12.2004
 • Ophaug, Wencke (2004). Ordet i koret [Vitenskapelig foredrag]. kurs i sangfonetikk for diereksjonsstudenter, Norges Musikkhøgskole; 24.05.2004 – 25.05.2004
Radio/TV:
 • Ophaug, Wencke (1997). Hvorfor er det så vanskelig å forstå teksten i klassisk sang? NRK 2 Fjernsynet, i programmet «På hovedscenen» med programleder Arild Erikstad [TV] 04.10.1977
 • Ophaug, Wencke (1997). Hvorfor er det så vanskelig å forstå teksten i klassisk sang? NRK, radioen, P2 «Midt i musikken» [Radio] 01.11.1997
 • Ophaug, Wencke (2000). Vowel Migration and Equalisation in Classical Singing. NRK-radioen : NRK – P2 «Midt i musikken» [Radio] 21.12.2000